Secondary'61:ระบบสารสนเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
WeSchool Premium Programs.
ปีการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าระบบ
Hello Guest.
ปรับปรุงข้อมูล 24/10/2565
สถานที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ 1 ถนน ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รหัส ปณ.40120 โทร.043-210693
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ    We School Team    LineID : phothasoft   E-Mail:secondary2556@gmail.com    FaceBook:www.facebook.com/secondary2556    Address:www.phothasoft.com
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ๋ พ.ศ.2539
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการศึกษาไทย [09/07/61]