Secondary'61:ระบบสารสนเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอ จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
WeSchool Premium Programs.
ปีการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าระบบ
Hello Guest.
ปรับปรุงข้อมูล 26/12/2565
สถานที่ตั้ง : เลขที่ หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รหัส ปณ.40190 โทร.0864559506
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ    We School Team    LineID : phothasoft   E-Mail:secondary2556@gmail.com    FaceBook:www.facebook.com/secondary2556    Address:www.phothasoft.com
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ๋ พ.ศ.2539
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการศึกษาไทย [09/07/61]