Secondary'61:ระบบสารสนเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
WeSchool Premium Programs.
ปีการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าระบบ
Hello Guest.
ปรับปรุงข้อมูล 06/01/2566
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 379 หมู่ที่ 14 ถนน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัส ปณ.40320 โทร.043005579
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ    We School Team    LineID : phothasoft   E-Mail:secondary2556@gmail.com    FaceBook:www.facebook.com/secondary2556    Address:www.phothasoft.com
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ๋ พ.ศ.2539
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการศึกษาไทย [09/07/61]