Secondary'61:ระบบสารสนเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
WeSchool Premium Programs.
ปีการศึกษา
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
เข้าระบบ
Hello Guest.
ปรับปรุงข้อมูล 11/04/2566
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 97 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น รหัส ปณ.40330 โทร.0898419930
พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ    We School Team    LineID : phothasoft   E-Mail:secondary2556@gmail.com    FaceBook:www.facebook.com/secondary2556    Address:www.phothasoft.com
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ๋ พ.ศ.2539
โปรแกรมต้นแบบเพื่อการศึกษาไทย [09/07/61]